"Κέντρον τελειοποιήσεως εις την διοίκησιν των υποθέσεων" του Εμπορικού Επιμελητηρίου των Παρισίων (C.P.A.) (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Jean Martin

Keywords


Higher education; Universities; Economy; Trade; Management

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013