Το γαλλικόν πείραμα συμμετοχής των μισθωτών εις την ευημερίαν των επιχειρήσεων (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Pier Bernar Guste

Keywords


Human resources; Enterprises; Economy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013