Έκθεσις επί της εν Θεσσαλονίκη Κοινωνιολογικής Συνδιασκέψεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών

Κοινωνιολογική Συνδιάσκεψις του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών (Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλί, Μ. Σιώτος

Keywords


Christianity; Church; Social aspects; Conferences

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013