Η τεσσαρακονταετηρίς της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας: η αποστολή και το έργον της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, Σ. Αγαπητίδης

Keywords


Labor; Economy; Conferences

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013