Η τεσσαρακονταετηρίς της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας: ο διεθνής κώδιξ εργασίας και η εφαρμογή του

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, Α. Τριανταφύλλου

Keywords


Labor; Economy; Conferences

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013