Η συμβολή των κοινωνικών επιστημών εις την οικονομικήν ανάπτυξιν: επ' ευκαιρία του σεμιναρίου της UNESCO του συγκληθέντος εν Αθήναις από 1-12 Δεκεμβρίου 1959

Σεμινάριον UNESCO (Αθήναι, 1-12 Δεκεμβρίου 1959), Α. Γ. Καρράς

Keywords


Social sciences; Economic development; Social aspects

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013