Παρατηρήσεις επί του ενεργού πληθυσμού κατά τα έτη 1928 και 1951: εισήγησις Εθν. Στατ. Υπηρεσίας Ελλάδος

Σεμινάριον Δημογραφικών Μελετών (Αθήνα, 15-26 Σεπτεμβρίου 1958), Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

Keywords


Demography; Population; Statistics

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013