Προσδιορισμός του μεγέθους του δείγματος του απαιτούμενου δια την εκτίμησιν ενός αριθμητικού μέσου όρου μετά προκαθωρισμένου βαθμού ακριβείας εις όρους πιθανότητος

Ευάγγελος Β. Γεωργούλης

Keywords


Statistical analysis; Statistics; Statistical studies

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013