Αι κυκλικαί κυμάνσεις εις τας χρονολογικάς σειράς

Ε. Δ. Μαργαρίτης

Keywords


Statistical analysis; Statistics; Statistical studies; Time-series analysis

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013