Από την ιστορίαν της αυτοδιοικήσεως (αναδημοσίευσις) (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Η Κίνησις των Ιδεών, Κοινότης, εφημερίς

Keywords


Local government; Decentralization

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013