Τμηματικαί διαρθρώσεις εις την κανονιστικήν οικονομικήν ανάλυσιν

Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, Α. Α. Λάζαρης

Keywords


Economic analysis; Investments; Economic policy; Econometric models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013