Για τον εκσυγχρονισμό των μαθηματικών: οι εργασίες ενός διεθνούς συνεδρίου: οι προοπτικές και η ελληνική πραγματικότητα (συνέχεια εκ του τεύχους 9. 10., τομ. Ι', του περιοδικού "Σπουδαί")

Νικόλαος Δ. Σωτηράκης

Keywords


Mathematics; Teaching; Education; Professors; Training

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013