Η κοινωνική ασφάλεια των αγροτών εν τω πλαισίω της διεθνούς κοινωνικής πολιτικής

Νικόλαος Δ. Μανούσης

Keywords


Social security; Agriculture; Social policy; Labor

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013