Επαγγελματική κατεύθυνσις και δυνατότητες αγοράς εργασίας

Ν. Θεοδώρου

Keywords


Vocational guidance; Labor market; Professional education

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013