Η εργασία ως συντελεστής της παραγωγής και η κοινωνική θέσις των εργαζομένων

Βασίλειος Δαμαλάς

Keywords


Production; Technology; Labor; Social aspects

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013