Ο οικονομικός προγραμματισμός εις την φιλελευθέραν οικονομίαν (Η.Π.Α., Ελβετία, Γαλλία)

Πελοπίδας Α. Κατωπόδης

Keywords


Economic development; Economic programming; Economic aspects

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013