Αι καμπύλαι προσφοράς, ως δείκτης των μεταβολών οικονομικής ευημερίας

Αδαμάντιος Α. Πεπελάσης

Keywords


Supply; Economic analysis; Economic welfare; Mathematics

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013