Η μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων εις την στατιστικήν

Νείλος Σακελλαρίου

Keywords


Functions; Mathematics; Statistics

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013