Οικονομετρική διερεύνησις της σχέσεως μεταξύ αποταμιεύσεως και καταναλώσεως (συνέχεια εκ του τεύχους 9. 10., τόμ. ΙΑ' του περιοδικού "Σπουδαί")

Α. Α. Λάζαρης

Keywords


Economic development; Savings; Consumption; Econometric models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013