Προτάσεις δια την απόδοσιν εις την ελληνικήν της ορολογίας του marketing

Σπυρίδων Κ. Ζευγαρίδος

Keywords


Marketing; Terminology

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013