Το σύστημα εισροών - εκροών δια τον υπολογισμόν της παραγωγικότητος

Νικόλαος Κονδύλης

Keywords


Input-output analysis; Productivity; Functions

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013