Γεωοικονομικαί έρευναι και προγραμματισμός της περιφερειακής οικονομικής αναπτύξεως

Στυλιανός Κ. Πουλόπουλος

Keywords


Economic geography; Economic planning; Economic development; Regional development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013