Τα συμπεράσματα της Διεθνούς Διασκέψεως Επιχειρηματιών (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Π. Α.

Keywords


Conferences; Enterprises; Entrepreneurship

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013