Αι εκ της τύχης εξαρτώμεναι μεταβληταί νόμοι πιθανότητος αυτών

Ευστράτιος Μαργαρίτης

Keywords


Variables; Probability; Statistics

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013