Κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες επιδρώντες επί της οικονομικής αλλαγής

Αδαμάντιος Πεπελάσης

Keywords


Economic development; Social aspects; Culture

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013