Η ρήτρα του μάλλον ευνοουμένου κράτους

Ιωάννης Λ. Φράγκος

Keywords


State; Contracts; Taxation

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013