Περιφερειακός προγραμματισμός ταυτοχρόνως εις όλην την χώραν

Αθανάσιος Π. Κανελλόπουλος

Keywords


Regional programming; Development policy; Economic development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013