Η οργάνωσις της περιφερειακής αναπτύξεως (κριτήρια καθορισμού και οριοθετήσεως οικονομικών περιφερειών)

Στυλιανός Πουλόπουλος

Keywords


Regional development; Economic development; Regional planning

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013