Προβλήματα οργανώσεως της δημόσιας διοικήσεως

Αναστάσιος Βαρβαρέσος

Keywords


Public administration; Local administration; Public sector

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013