Οι αντίκτυποι της ανεπαρκούς αποκεντρώσεως και αι δυνατότητες αποτελεσματικού παραμερισμού της συγκεντρώσεως

Δημήτριος Ι. Δελιβάνης

Keywords


Decentralization; Economic aspects; Economic policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013