Λειτουργίαι της εκμεταλλεύσεως και οργάνωσις

Ιωάννης Κ. Χολέβας

Keywords


Enterprises; Management; Economy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013