Το σύγχρονο πρόβλημα της οργανώσεως της δημόσιας διοικήσεως και η διοικητική μεταρρύθμισις εν Γαλλία (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Δημήτριος Κ. Ψαρός

Keywords


Public administration; Administrative reforms; France

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013