Σχέσις μεταξύ των δεικτών laspeyres και paasche (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Κ. Κώνστας

Keywords


Price indices; Statistics

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013