Δαπάναι δι' έρευνας εις Αγγλίαν (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς. Γραφείο Οικονομικών Ερευνών

Keywords


Expenditures; Research; Great Britain

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013