Η ορθολογική οργάνωσις ως προϋπόθεσις αναπτύξεως της ελληνικής βιομηχανίας (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

M.W. Charley

Keywords


Industry; Greece; Business planning

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013