Το πρόβλημα της μη ανταποκρίσεως των ερωτώμενων εις τας δειγματοληπτικάς έρευνας

Γεώργιος Π. Μπαζίγος

Keywords


Research; Statistical analysis; Sampling

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013