Τιμαί κόστους και πωλήσεως εις τας βιομηχανικάς επιχειρήσεις (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Κλαύδιος Β. Μπανταλούκας

Keywords


Industry; Enterprises; Prices; Cost; Sales

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013