Η διεθνής σύστασις του 1963 επί της λύσεως της σχέσεως εργασίας και η ελληνική νομοθεσία (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Σταύρος Αλ. Βουτυράς

Keywords


Labor; Law; Legislation; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013