Εργατικόν δυναμικόν εν Ελλάδι: ανάλυσις και διαπιστώσεις εκ της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού της χώρας κατά τον Μάρτιον 1961 (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Σ. Χατζόγλου

Keywords


Human resources; Demography; Population; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013