Τα σφάλματα απαριθμήσεως κατά τας γενικάς απογραφάς

Γεώργιος Π. Μπαζίγος

Keywords


Cencus; Population; Demography; Sampling; Equations

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013