Ο αναδασμός της γης εν Ελλάδι

Σωτήριος Ι. Αγαπητίδης

Keywords


Land redistribution; Agriculture; Greece

Full Text:

PDF




η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013