Τα πορίσματα της διασκέψεως των ηγετικών στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Α.Ν.

Keywords


Executives; Economic aspects; Conferences

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013