Τελωνειακά συστήματα διευκολύνσεως των εξαγωγών (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Ιωάννης Λ. Φράγκος

Keywords


Custom duties; Exports; Cost; Taxation

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013