Σημαντικά τινά χαρακτηριστικά και αποτελέσματα της τυπικής οργανωτικής διαρθρώσεως

Ιωάννης Ν. Γιαννούζας

Keywords


Philosophy; Human relations; Management

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013