Εμπορικόν δίκαιον και νέοι προσανατολισμοί της οικονομίας (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Ανδρέας Δ. Λουκόπουλος

Keywords


Commercial law; Legislation; Economy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013