Προγράμματα παιδικής πρόνοιας εν Ελλάδι, προοπτικαί, κοινωνική εργασία και επιπτώσεις

Ευστάθιος Σ. Πουλαντζάς

Keywords


Child welfare; Social policy; Labor; Society

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013