Η τεχνική εκπονήσεως ενός προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως (Το IVον Γαλλικόν Πρόγραμμα 1962-1965)

Γεώργιος Α. Ψαχαρόπουλος

Keywords


Economic planning; Economic development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013