Ο ηγετικός ρόλος των Ελλήνων οικονομολόγων (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Νικόλαος Π. Κωνσταντινίδης

Keywords


Economists; Leadership; Economics

Full Text:

PDF




η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013