Αι τεχνικαί εξελίξεις εις την κλωστοϋφαντουργίαν: διαπιστώσεις από την ειδικήν Έκθεσιν Αννοβέρου (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Πολύβιος Σαραντόπουλος

Keywords


Technical development; Textile industry

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013