Εκτίμησις του κεφαλαιακού εξοπλισμού της ελληνικής βιομηχανίας

Άννα Κουτσογιάννη - Κόκκοβα

Keywords


Industry; Equipment; Capital; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013